Polityka prywatności

z dnia

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
„WWW.HURTOWNIAOWOC.PL”

Dane Osobowe
Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych Klientów jest
Hurtownia Warzyw, Owoców i Cytrusów „OWOC” Sp. Z o.o. 34-120
Andrychów, ul. Batorego 18B, posiadający numer identyfikacji podatkowej
NIP – 551 22 34 318 oraz numer REGON – 357156346;
Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 j. t.).
Dane osobowe Klientów przetwarzane są za ich zgodą wyrażoną w trakcie
składania w Sklepie Zamówienia. Cel przetwarzania danych związany jest z
nawiązaniem, ukształtowaniem, zmianą, rozwiązaniem lub wykonaniem
Umowy. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę będzie otrzymywał informacje o
produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Operatora Serwisu.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych, dokonywania ich korekty lub
uzupełnienia oraz ich usunięcia.Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Operator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania Sklepu przez Klientów oraz ich adresów
IP na podstawie analizy logów dostępowych.
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do
administrowania Sklepem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane podmiotom trzecim
poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów
mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze
podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących
osoby odwiedzające Sklep.


Stosowane środki bezpieczeństwa przetwarzania danych

Dane przetwarzane są w Zbiorze działającym w ramach systemu informatycznego. W systemie
informatycznym stosuje się wysoki poziom bezpieczeństwa w rozumieniu rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 100 poz. 1024).
System informatyczny jest zabezpieczany przez zastosowanie rozwiązań sprzętowych i
programowych. Administrator Danych Osobowych stosuje zabezpieczenia, dostosowane
do aktualnych potrzeb oraz dba o ich poprawną konfigurację uniemożliwiającą dostęp do
przechowywanych danych osobom nieuprawnionym.Polityka plików „cookies”
Operator Serwisu przechowuje informacje w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
abonenta lub użytkownika końcowego w postaci tzw. plików „cookies“.
Pliki „cookies“ nie są wykorzystywane do przetwarzania informacji o Klientach ani śledzenia ich
nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych
ani innych informacji zebranych od Klientów.
Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji jest:
utrzymanie sesji zalogowanego Klienta Sklepu, co ułatwia korzystanie ze Sklepu,
zapamiętywanie zawartości Konta Klienta,
tworzenie statystyk,
określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu odpowiednich materiałów
reklamowych, w szczególności w sieci Google.
Operator Serwisu wykorzystuje sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie
trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych
elementów Sklepu.
Operator Serwisu wykorzystuje stałe pliki „cookies“, które są przechowywane w urządzeniu
Klienta przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia
przez Klienta.
Przechowywane informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika
końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę dostępu plików „cookies“ za pomocą ustawień
oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym. Poziom dostępu plików „cookies“ Klient może odpowiednio ustawić w używanej przeglądarce internetowej. Całkowite jednak zablokowanie dostępu plików „cookies“
może uniemożliwiać korzytsanie z niektórych funkcji Sklepu.
Aby dokonać zmiany dostępu plików „cookies” w najbardziej popularnych przeglądarkach
internetowych:
Internet Explorer 6.0 i 7.0 – należy wybrać z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje
Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Następnie suwakiem ustawić
poziom, zmianę zatwierdzić przyciskiem „OK.”.
Mozilla Firefox – należy wybrać z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje >
Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień
użytkownika”. Następnie zaznaczyć lub nie pole „Akceptuj ciasteczka”.
Opera – należy otworzyć menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje >
Zaawansowane. Następnie zaznaczyć lub nie pole „Akceptuj ciasteczka”.
Google Chrome - należy kliknąć na menu zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia
zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia
treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików
cookie:

Usuwanie plików cookie

Domyślne blokowanie plików cookie

Domyślne zezwalanie na pliki cookie

Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Safari – należy w menu wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Następnie należy
ustawić poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.